سفارش تبلیغ
صبا
آنکه در دین خدا تفقّه کند، خداوند همّ وغمش را کفایت می کند و از جایی که به فکرش نمی رسد روزیش دهد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
سه شنبه 91 فروردین 1 , ساعت 12:49 صبح

سلام به همه این اولیت نوشته من دراین وبلاگ است که مقارن شده به آخرین ساعات سال 1390 ودقیقاً 8ساعت مانده به پایان این سال پس اولین نوشته ام رابااین کلامات آغازمی کنم : ای کسی که انسان راآفریدی وباآفریدن اوعشق رامعنابخشیدی ازتوکه تمام این زیبای هاراآفریدی که انسان هاازاولذت ببرند پس کاری کن که دراین سال جدید چشم های این انسان بازشودوازاین زیبای هالذت ببرد.

سال نومبارکلیست کل یادداشت های این وبلاگ